“Nohti so pika na i. Zaključijo celoto vsakega sloga”